Arrangemang

Föräldrafritt

Publicerat den

6 – 7 maj Föräldrafritt ett fantastiskt läger för barn i åldern5-11 år tillsammans med mor- eller farföräldrar eller någon annan vuxen man kännersig trygg med. Vi snickrar, paddlar, pysslar, lekeroch har roligt tillsammans.Möjlighet til ankomst fredag kväll.Anmälan dig här!